Harmonogram zajęć – Wydział Teorii i Doświadczeń

Harmonogram zajęć na Wydziale Teorii i Doświadczeń

GRUPA I

Zajęcia nr 1 – 16 listopada 2013 (sobota), godz. 10.00 – 12.00 
Prowadzący: Dr Armand Cholewka
Temat zajęć: Zobaczyć temperaturę naszego ciała
Zajęcia odbywają się w Zakładzie Fizyki Medycznej w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

Zajęcia nr 2 – 30 listopada 2013 (sobota), godz. 10.00 – 12.00
Prowadzący: Dr Marzena Rams-Baron
Temat zajęć: Zaglądnąć w głąb komórki
Zajęcia odbywają się w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Ciała Stałego w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

Zajęcia nr 3 – 13 stycznia 2014 (poniedziałek), godz. 17.00 – 19.00
Prowadzący: Dr hab. Zbigniew Nawrat
Temat zajęć: Protezy serca i roboty chirurgicznych FRK na tle dokonań światowych
Zajęcia odbędą się w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu

Zajęcia nr 4 – 8 lutego 2014 (sobota), godz. 10.00 – 12.00
Prowadzący: Dr Karina Maciejewska
Temat zajęć: Jak dobrze słyszymy  audiometria

Zajęcia odbywają się w Zakładzie Fizyki Medycznej w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

Zajęcia nr 5 – 15 lutego 2014 (sobota), godz. 10.00 – 12.00
Prowadzący: Dr Karina Maciejewska
Temat zajęć: Badanie struktury gałki ocznej
Zajęcia odbywają się w Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki UŚ w Katowicach

GRUPA II

Zajęcia nr 1 – 23 listopada 2013 (sobota), godz. 10.00 – 12.00 
Prowadzący: Dr Karina Maciejewska
Temat zajęć: Jak dobrze słyszymy  audiometria
Zajęcia odbywają się w Zakładzie Fizyki Medycznej w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

Zajęcia nr 2 – 7 grudnia 2013 (sobota), godz. 10.00 – 12.00
Prowadzący: Dr Karina Maciejewska
Temat zajęć: Badanie struktury gałki ocznej
Zajęcia odbywają się w Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki UŚ w Katowicach

Zajęcia nr 3 – 13 stycznia 2014 (poniedziałek), godz. 17.00 – 19.00
Prowadzący: Dr hab. Zbigniew Nawrat
Temat zajęć: Protezy serca i roboty chirurgicznych FRK na tle dokonań światowych
Zajęcia odbędą się w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu

Zajęcia nr 4 – 18 stycznia 2014 (sobota), godz. 10.00 – 12.00
Prowadzący: Dr Armand Cholewka
Temat zajęć: Zobaczyć temperaturę naszego ciała
Zajęcia odbywają się w Zakładzie Fizyki Medycznej w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

Zajęcia nr 5 – 15 lutego 2014 (sobota), godz. 10.00 – 12.00
Prowadzący: mgr Grzegorz Liszka
Temat zajęć: Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia życia – warsztaty połączone z pokazami
Zajęcia odbywają się w Zakładzie Fizyki Medycznej w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie