Kurs ósmoklasisty online

Zapisy trwają do 4 stycznia!

Zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty. Planujemy zorganizować warsztaty w formie kontaktu bezpośredniego przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Niemniej jednak gdyby sytuacja epidemiczna uległa pogorszeniu, warsztaty odbędą się w formie zdalnej (za pomocą aplikacji MS Teams – wideokonferencje). Zajęcia z matematyki poprowadzi dr Lidia Szymczak-Mazur, a z języka polskiego mgr Barbara Niemiec-Falkus i mgr Magdalena Mikołajczyk-Jodko. Wykładowczynie te od 2014 roku współpracują z Uniwersytetem Śląskim Młodzieży początkowo organizując warsztaty w ramach kursu gimnazjalnego, obecnie kursu ósmoklasisty. W związku z zamknięciem placówek szkolnych od marca 2020 roku prowadziły kurs ósmoklasisty w formie zdalnej, pogłębiając tym samym doświadczenie w e-learningu. Prowadzone przez nie zajęcia cieszą się bardzo dobrymi opiniami kursantów.

Oferujemy:

  • zajęcia z języka polskiego i matematyki,
  • 10 spotkań,
  • egzamin próbny,
  • grupy liczące 9–15 osób.

Rekrutacja:

  • nabór na zajęcia trwa do 4 stycznia 2020 roku,
  • zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  • koszt kursu wynosi 800 zł za jeden blok zajęć,
  • przy wyborze dwóch bloków za drugi koszt wynosi 750 zł.

Zajęcia z języka polskiego będą się odbywały w soboty: 9.01., 16.01., 23.01., 30.01., 20.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03. w godz. 8:30—12:00 (4 x 45 minut, pomiędzy zajęciami przerwy 10.minutowe).

Zajęcia z matematyki będą się odbywały w soboty: 9.01., 16.01., 23.01., 30.01., 20.02., 27.02., 6.03., 13.03., 20.03., 27.03. w godz. 12:30—16:00 (4 x 45 minut, pomiędzy zajęciami przerwy 10.minutowe).

 10 kwietnia dla chętnych kursantów odbędzie się próbny egzamin.

 

 

Co zrobić, by wziąć udział w kursie?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy


Kliknij, aby wypełnić.

Opłać udział w zajęciach

Numer konta

93 1050 1214 1000 0023 9954 1560

W tytule przelewu proszę podać
dopisek „młodzież”, imię i nazwisko kursanta oraz kurs 8-klasisty.

Wypełnij dokumenty

 

Zapisz się już dziś!

Zasady pobierania opłat za uczestnictwo w zajęciach są regulowane Regulaminem określający zasady odpłatności za zajęcia prowadzone w Uniwersytecie Otwartym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, który znajduje się tutaj: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1382020