Wydział Teorii i Doświadczeń

Logo Wydziału Teorii i Doświadczeń

Wydział posiada siedem pracowni, które związane są z naukami matematyczno-przyrodniczymi. Na Wydziale przede wszystkim rozwijane są zagadnienia dotyczące zjawisk przyrody, zdrowia i chorób człowieka oraz szeroko rozumianej biologii. Podczas zajęć na Wydziale będziesz mógł zdobyć wiedzę na temat źródeł energii i porozmawiać o wadach i zaletach energii atomowej. Dowiesz się, czy możemy zbudować sztucznego człowieka. Z nam będziesz miał okazję do zastanowienia się, czy w Kosmosie jesteśmy sami. Odkryjesz, dlaczego pada deszcz i czym jest klimat. Ponadto poznasz prawa opisujące funkcjonowanie organizmu człowieka i zrozumiesz mechanizm chorowania.

Na Wydziale działają następujące pracownie:

  • Pracownia człowieka i medycyny
  • Pracownia liczb
  • Pracownia języka komputerowego
  • Pracownia zjawisk przyrody i modelowania
  • Pracownia źródeł energii
  • Pracownia technologii życia
  • Pracownia biologii natury

Opis wybranych zajęć

Zaglądnąć w głąb oka

Badanie przy wykorzystaniu najnowocześniejszej techniki - spektralnej koherentnej tomografii optycznej SOCT. Prowadzący pokazuje studentom jak działa urządzenie i omawia jak można uzyskać obraz przekroju np. siatkówki. Studenci mają możliwość samodzielnego wykonania badania i biorą aktywny udział w badaniu.

Jak dobrze słyszymy?

Badanie audiometryczne. Zapoznanie się z wiadomościami dotyczącymi fal mechanicznych, a szczególnie dźwiękowych, odbioru dźwięku przez człowieka, ścieżki słuchowej. Studenci samodzielnie wykonują badanie progu słuchu.

Zaglądamy do naszego organizmu

USG. Studenci zapoznają się z zasada działania ultrasonografu. Poznają działanie sondy USG i metody obrazowania. Samodzielnie wykonują badanie USG nerek.

Mapa termiczna naszego ciała

Kamera termowizyjna i jej wykorzystanie w pomiarze temperatury naszego ciała. Studenci samodzielnie wykonują badanie.

Co ma wspólnego z naszym organizmem układ elektryczny?

Studenci badają parametry elektryczne organizmu i szukają podobieństw w naszych organach do oporników, oraz kondensatorów.

Jak zimno wnika do organizmu?

Badanie układów tkankopodobnych poddawanych działaniu ekstremalnie niskich temperatur.

Czy za pomocą termowizji można zbadać budowę ciała?

Wykorzystanie najnowocześniejszej techniki która we współpracy z termowizją może pokazać budowę ciała.

Zaglądnąć w głąb ciała – rentgen

Co to jest zdjęcie rentgenowskie i jak powstaje. Studenci będą mogli zobaczyć aparat rentgenowski i zgłębić tajniki obrazowania naszego ciała.

Co na nas „wpływa” gdy zanurkujemy?

Zapoznanie ze sprzętem nurkowym i podstawami fizjologii i fizyki nurkowania.

Jak reagować w sytuacji zagrożenia życia?

Ratownicy medyczni wytłumaczą, jak należy zachowywać się w różnych niebezpiecznych sytuacjach.

Prezentacja aktualnego poziomu realizacji badań w zakresie protez serca i robotów chirurgicznych FRK pokazane na tle dokonań światowych.

Wizyta w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Pokazy, proste eksperymenty, samodzielne próby operowania narzędziami chirurgicznymi w stanowiskach treningowych.

Wizyta w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Model serca – co to jest zawał?

Czy rozmowa przez telefon komórkowy może zaszkodzić naszemu zdrowiu – zbadaj sam…

Zaglądamy do wnętrza komórki

Podczas zajęć studenci zapoznają się z różnymi technikami mikroskopowania (światło przechodzące, kontrast fazowy, fluorescencja). Oglądać będą różne typy komórek (zwierzęce i roślinne). Samodzielnie wykonają preparaty oraz wybarwią wybrane organella barwnikami fluorescencyjnymi.

Hodowla in vitro, czyli jak hodować komórki poza organizmem?

Krótka prezentacja wprowadzi studentów w świat hodowli komórkowych in vitro. Studenci dowiedzą się w jaki sposób postępować z komórkami by utrzymać ich funkcje życiowe w laboratoryjnych warunkach. Podczas części praktycznej będą mogli obejrzeć pod mikroskopem różnego typu komórki nowotworowe i zdrowe. Nauczą się na czym polega pasażowanie komórek oraz poznają techniki liczenia komórek.

Czy nowotwór można wyleczyć światłem?

Podczas zajęć studenci dowiedzą się w jaki sposób wykorzystać światło do walki z nowotworem. Zapoznają się z podstawami terapii fotodynamicznej. Będą mieli okazję samodzielnie sprawdzić wpływ światła na żywotność komórek, także po dodaniu substancji fotouczulających.

Czy opowieści o wampirach są prawdziwe?

Studenci zaznajomią się ze związkami z grupy porfiryn, a także dowiedzą się skąd pochodzi ich charakterystyczna barwa. Podczas zajęć samodzielnie zbadają własności absorpcyjne i emisyjne barwników porfirynowych.

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach przedpołudniowych w Instytucie Fizyki przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach oraz Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty.
Czas trwania to ok 120 minut.

Kierownik Wydziału

Armand Cholewkadr Armand Cholewka
Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki,Uniwersytet Śląski w Katowicach
doswiadczenia.usm@us.edu.pl

Jestem adiunktem w Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez ponad 10 lat pracy zawodowej zajmuję się szeroko rozumianym wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce medycznej oraz terapii. Moje główne zainteresowania naukowe to zastosowanie termowizji w diagnostyce medycznej.

Prowadzę wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria z zakresu biomedycznych aplikacji praw fizyki oraz fizyki medycznej.

Od roku 2011 jestem Prezesem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, a od 2012 jestem również kierownikiem Wydziału Teorii i Doświadczeń Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży.

Prywatnie interesuję się sportem, szczególnie koszykówką i turystyką górską.