Dokumenty

Regulamin Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Zapoznaj się z Regulaminem Uniwersytetu Otwartego

 

Wszystkie dokumenty uzupełniają rodzice młodzieży korzystającej z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

Uzupełnione dokumenty należy przynieść na pierwsze zajęcia!

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku

Klauzula RODO