Zajęcia w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

Zajęcia prowadził dr hab. Zbigniew Nawrat który kieruje Pracownią Biocybernetyki Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, jest równocześnie dyrektorem Instytutu Protez Serca oraz dyrektorem naukowym Centrum Doskonałości ProCordis.

Studenci USM dowiedzieli się nie tylko na temat historii rozwoju kardiochirurgii w Polsce ale także poznali budowę i działanie modeli sztucznego serca oraz budowę i działanie robota kardiochirurgicznego. Ponadto mogli sprawdzić swoją dokładność i zdolności w pracy narzędziami kardiochirurgicznymi na stanowiskach do ćwiczeń obsługi robotów.

 
28.01.2014 - 10:19

Inauguracja III semestru

 
23.10.2013 - 22:00

Z wykładem „Zdrowa nauka” w szkołach

 
14.10.2013 - 21:41

Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Paweł Pokorski z Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży7 czerwca 2013 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia Wyróżnień Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Uhonorowani zostali również nasi studenci!

Zobacz fotorelację z tego wydarzenia.

 

29.08.2013 - 12:13

Warsztaty w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

 
10.03.2014 - 00:29

Zwiedzanie Radia Katowice

7 maja w ramach zajęć na UŚM zwiedzaliśmy Radio Katowice.

 
10.03.2014 - 00:30

Inauguracja II semestru

W wydarzeniu udział wzięli: dr Magdalena Ślawska (dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego), dr Armand Cholewka (kierownik Wydziału Teorii i Doświadczeń UŚM), dr Anna Guzy (kierownik Wydziału Komunikacji i Języka UŚM), mgr Natalia Stępień (kierownik Wydziału Działań Publicznych i Aktywności Społecznych UŚM), gimnazjaliści wraz z osobami towarzyszącymi.

Wykład inauguracyjny nosił tytuł "Zdrowa nauka". Po wykładzie gimnazjaliści otrzymali indeksy studentów Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży oraz zostali podzieleni na grupy zajęciowe. W ramach semestru drugiego odbył się wykład inauguracyjny, a także będzie miało miejsce 5 zajęć w wybranych przez uczniów pracowniach.

 
29.08.2013 - 12:12