Harmonogram warsztatów

 

Harmonogram warsztatów

 

Dzień 1 (2h) - Wprowadzenie:

Zapoznasz się z organizacją laboratoriów i poznasz wykorzystywaną aparaturę. Nauczysz się definiować problemy badawcze i planować własne badania naukowe!

 

Dzień 2 (2h) - Praca w terenie:

Wyruszymy w teren gdzie przedstawione zostaną metody i sprzęt potrzebny do odłowu bezkręgowców. Spróbujesz swoich sił z czerpakowaniem, a spośród odłowionych bezkręgowców wybrane osobniki zabierzesz ze sobą do laboratorium.

 

Dzień 3 (2h) - Przygotowanie próbek do eksperymentu:

Nauczysz się preparować konkretne tkanki bezkręgowców, pracując na owadach i pająkach odłowionych uprzednio w terenie. Wykonasz próbki badawcze z przygotowanego przez Ciebie materiału biologicznego.

 

Dzień 4 (3h) - Przeprowadzenie badania laboratoryjnego:

W przygotowanych próbkach porównasz skład i aktywność białek pomiędzy przedstawicielami owadów i pająków pod okiem badaczek z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska UŚ.

 

Dzień 5 (1h) - Zakończenie eksperymentu i podsumowanie:

Przekonasz się, jakie efekty przynosi praktyczne badanie składu białek, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć i zinterpretować wyniki takich analiz. To nie tylko fascynujące doświadczenie, ale także wyjątkowa szansa na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności w dziedzinie badań naukowych, którą na co dzień mają jedynie studenci nauk biologicznych J