Cennik

Cennik na rok 2024

Koszt kursu wynosi 1000 zł za jeden blok zajęć,

Przy wyborze dwóch bloków opłata za każdy wynosi 900 zł (łącznie 1800 zł)

Opłatę za udział w kursie należy uiścić najpóźniej do 09.02.2024

 

Uwaga! 

Dodatkowo, osoby uczęszczające na jeden blok zajęć mogą wziąć udział w egzaminie próbnym z drugiego przedmiotu, za dodatkową opłatą wynoszącą 100 zł. Przystąpienie do egzaminu próbnego w ramach kursu z danego przedmiotu zawiera się w cenie kursu. 

Dodatkową opłatę za przystąpienie do egzaminu próbnego należy uiścić najpóźniej do 03.05.2024

Numer konta
93 1050 1214 1000 0023 9954 1560

 

W tytule przelewu proszę podać
Imię i Nazwisko dziecka
oraz dopisek „kurs8klasa”
przykład Anna Nowak, „kurs8klasa

 

 


Zasady pobierania opłat za uczestnictwo w zajęciach są regulowane Regulaminem określający zasady odpłatności za zajęcia prowadzone w Uniwersytecie Otwartym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, który znajduje się tutaj: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1382020