Nasi prowadzący

Zajęcia z matematyki poprowadzi dr Lidia Szymczak-Mazur, a z języka polskiego mgr Barbara Niemiec-Falkus i mgr Magdalena Mikołajczyk-Jodko.

Wykładowczynie te od 2014 roku współpracują z Uniwersytetem Śląskim Młodzieży początkowo organizując warsztaty w ramach kursu gimnazjalnego, obecnie kursu ósmoklasisty. W związku z zamknięciem placówek szkolnych od marca 2020 roku prowadziły kurs ósmoklasisty w formie zdalnej, pogłębiając tym samym doświadczenie w e-learningu.