Harmonogram zajęć

17 marca odbędzie się wykład inauguracyjny

 

Wydział Teorii i Doświadczeń 

Zajęcia Wydziału Teorii i Doświadczeń będą się odbywały w następujących terminach:

24 marca, 21 kwietnia, 12 maja, 17 maja, 9 czerwca,

Harmonogram zajęć WTiD

 

Wydział Mediów i Kultury

Zajęcia Wydziału Mediów i Kultury będą się odbywały w godz. 10:00-12:00 w następujących terminach:

7 kwietnia, 14 kwietnia, 28 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca,

Harmonogram zajęć WMiK