Nasi prowadzący

Dr n. fiz. Hab. n. med. Armand Cholewka

Jestem adiunktem w Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez ponad 10 lat pracy zawodowej zajmuję się szeroko rozumianym wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce medycznej oraz terapii. Moje główne zainteresowania naukowe to zastosowanie termowizji w diagnostyce medycznej. Jestem autorem blisko 50 prac naukowych jak i dydaktycznych.

            Prowadzę wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria z zakresu biomedycznych aplikacji praw fizyki oraz fizyki medycznej. Od prawie 10 lat jestem członkiem Rady Programowej kierunku Fizyka Medyczna.

            Od roku 2011 jestem Prezesem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Od 2012 roku jestem z-cą Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ oraz Dziekanem Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży i jednocześnie kierownikiem Wydziału Teorii i Doświadczeń Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży. Ponadto pełnię funkcję Sekretarza w Polskim Towarzystwie Krioterapii.

Prywatnie interesuję się sportem, szczególnie koszykówką a w wolnych chwilach
z rodziną spacerujemy po Beskidach.

 

Dr Natalia Stępień jest zatrudniona w Zakładzie Polityki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z polityką społeczną, w tym w szczególności z polityką edukacyjną i szansami edukacyjnymi dzieci i młodzieży.

W 2010 roku ukończyła Szkołę Trenerów. Doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia szkoleń wykorzystuje w pracy dydaktycznej, prowadząc ćwiczenia i konwersatoria dla studentów politologii na Uniwersytecie Śląskim.

Od 2012 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

W lipcu 2014 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską.

Jest również instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego i po godzinach pracuje z dziećmi i młodzieżą. Kocha góry, w tym w szczególności Tatry. Zimą jeździ na nartach, latem na rowerze. Ostatnio zachwyca się sagą „Pieśni lodu i ognia” George’a R.R. Martina oraz kryminałami J. Nesbo.

 

mgr Wojciech Ciszek jest absolwentem kierunku fizyka medyczna, obecnie doktorantem w Zakładzie Fizyki Medycznej. Od 2012 roku związany z Laboratorium Pomiarów Radiologicznych w dziedzinie kontroli jakości w pracowniach RTG.  Pasja i pociąg do nauki nie pozwalają mu siedzieć bezczynnie i wciąż czuje zew, by zgłębiać tajniki przyrody, w tym chemii, biostatystyki, etnomedycyny oraz medycyny niekonwencjonalnej. Bardzo lubi popularyzować nauki ścisło-przyrodnicze i pomagać je rozumieć. Wolne chwile spędza na wędrówkach — nie tylko górskich, rozmowach z ludźmi, zbieraniu ziół i graniu na instrumentach muzycznych — bębnach i piszczałkach.

 

Dr Katarzyna Czornik - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Zakład Stosunków Międzynarodowych) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którego jest absolwentką. Ukończyła również Akademię Młodych Dyplomatów ze specjalnością Służba Zagraniczna w Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie oraz Studium Katolickiej Nauki Społecznej (filia IWKR KUL).

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół obszarów: Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych (ze szczególnym uwzględnieniem polityki Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu), terroryzm międzynarodowy i fundamentalizm islamski, polityka zagraniczna Polski.

Od 1 września 2012 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ds. Dydaktycznych.

Jest autorką monografii: Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011 oraz Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, a także kilkudziesięciu artykułów naukowych i recenzji.

Prywatnie uwielbia podróże, jazdę na rowerze i muzykę bluesowo-rockową.

 

Mgr Marcela Gruszczyk pracuje w Zakładzie Historii Najnowszej 1918-1945 w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na co dzień możecie mnie spotkać na Uniwersytecie Śląskim. Pracuję w Instytucie Historii UŚ, a dokładnie w Zakładzie Historii Najnowszej 1918–1945. Prowadzę ćwiczenia zarówno z historii powszechnej, jak i historii Polski, a także z geografii politycznej. Obecnie pracuję nad rozprawą doktorską. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół idei jedności słowiańskiej po II wojnie światowej.

Od zawsze pasjonowała mnie Rosja i obszar postsowiecki. To właśnie tam z największą chęcią realizuję swoje podróżnicze zapędy. Moim marzeniem i celem jest Kaukaz Północny oraz Kałmucja — kraina położona na krańcu Europy. Od niedawna jestem również pod olbrzymim wrażeniem Wysp Liparyjskich. 

Od kilku lat mam niezwykłą satysfakcję i przyjemność prowadzić warsztaty dla maturzystów.  

 

Dr Damian Guzek jest doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce ze specjalnością nauki o mediach. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest również gościnnym pracownikiem naukowym (Visiting Research Fellow) w University of Keele (Anglia).

Badawczo zajmuje się tematyką mediów i religii oraz medialnych reprezentacji konfliktów. Działa w różnorodnych organizacjach i stowarzyszeniach. Jest m.in. przedstawicielem młodych badaczy w grupie roboczej Media i Religia przy European Communication Research and Education Association (ECREA), członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS), oraz członkiem Religious Research Association.

Studiował w Katowicach i Florencji. Po obu miastach uwielbia oprowadzać swoich znajomych. Katowice ceni za muzykę i plastyczność, Florencję za renesansowe malarstwo i kuchnię.

 

Mgr Natalia Juranek – kulturoznawca z zacięciem teatrologicznym. Swoją pasję rozwija, współpracując z katowickim Teatrem Gry i Ludzie, gdzie ma okazję odnieść posiadaną wiedzę teoretyczną do praktyki teatralnej. W działaniach aktorskich najbardziej interesuje ją praca z rytmem i ruchem oraz organizacja przestrzeni teatralnej.

Poza pracą w teatrze stara się rozwijać swoje zainteresowania muzyczne. Przez wiele lat aktywnie działała w Związku Harcerstwa Polskiego, pracując z dziećmi i młodzieżą.

 

Dr n. fiz. Aneta Kawa-Iwanicka jest specjalistą fizyki medycznej w radioterapii. Aktualnie pracuje w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach, gdzie poza pracą fizyka medycznego w Pracowni Planowania Leczenia, zajmuje stanowisko Kierownika Zakładu Fizyki Medycznej. Od początku swojej pracy (od roku 2000), związana jest z zastosowaniem promieniowania jonizującego w leczeniu nowotworów. Na co dzień zajmuje się przygotowywaniem planów terapii pacjentów chorych onkologicznie, kontrolą jakości w radioterapii oraz dozymetrią promieniowania jonizującego.

Relaksuje się poprzez pracę w ogrodzie, gotowanie i wycieczki górskie z rodziną. email: aneta.iwanicka@cdito.pl

 

mgr Joanna Kidoń – fizyk medyczny, kierownik Laboratorium Kontrolno-Pomiarowego Aparatury Radiologicznej w jednym ze szpitali klinicznych w Katowicach, inspektor ochrony radiologicznej (uprawnienia IOR-3, IOR-R), audytor wewnętrzny, autor wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania jakością ISO 17025. Od kilku lat zajmuje się kontrolą jakości aparatów rentgenowskich, optymalizacją narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące, ochroną radiologiczną w pracowni klasy Z, weterynaryjnych pracowniach rentgenowskich. Od ponad roku fizyk medyczny w pracowni rezonansu magnetycznego, od października 2013r. wykładowca w Zakładzie Fizyki Medycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualnie jest na etapie zakończenia trzyletniej specjalizacji w dziedzinie fizyka medyczna.

Uwielbia podróże, kontakt z naturą, uprawianie sportu i poznawanie tajników ludzkiego mózgu.

 

Mgr Grzegorz Liszka prowadzi Laboratorium Pomiarów Radiologicznych GL Center Sp. z o.o. wykonujące badania z zakresu: rentgenodiagnostyki, kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń medycznych oraz natężeń pól elektromagnetycznych. Od kilkunastu lat czynnie zarządza podmiotami medycznymi specjalizującymi się w diagnostyce medycznej min. wczesne wykrywanie wad płodu, wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, cytogenetyka. Audytor wiodący systemów zarządzania jakością i środowiskiem prowadzący audyty certyfikacyjne oraz audyty nadzoru jednostek medycznych. Wykładowca na kursach i warsztatach doskonalących z zakresu norm zarządzania, z zakresu norm i wymagań prawnych oraz technik kontroli jakości w rentgenodiagnostyce.

Obecnie prowadzi badania w zakresie promieniowania rentgenowskiego oraz laserowo indukowanej fluorescencji (LIF) celem przygotowania rozprawy doktorskiej. Prowadzi staże studenckie z zakresu fizyki medycznej. Autor publikacji i artykułów o tematyce wpływu czynników fizycznych na organizmy.

Zainteresowania i pasje łączy prowadząc szkolenia dla płetwonurków i instruktorów nurkowania jako instruktor CMAS M3. Organizuje liczne wyprawy nurkowe oraz prowadzi wykłady z zakresu fizyki i fizjologii nurkowania. W czasie wolnym - wszelkiego rodzaju aktywność fizyczna przeplatana dobrą książką i muzyką.

 

Dr Karina Maciejewska jest pracownikiem Zakładu Fizyki Medycznej w Instytucie Fizyki UŚ. Jej praca doktorska dotyczyła badania składu mineralnego oraz organicznego kości noworodków szczurzych, a także wpływu leków stosowanych w leczeniu zakażenia wirusem HIV podawanych samicom szczurzym na stan tkanki kostnej ich potomstwa. Obecnie zaangażowała się w badania czynności bioelektrycznej mózgu i prowadzi badania m.in. EEG oraz potencjałów wywołanych mózgu, które dążą do odkrycia tajemnicy działania ludzkiego mózgu. Jednocześnie zajmuje się takimi dziedzinami fizyki medycznej, jak: optyka w medycynie, elektrokardiografia, ultrasonografia, elektromiografia, spektroskopia, fluorescencja wzbudzana promieniowaniem X.

 

mgr Mateusz Mroziński to człowiek lubiący dobrą zabawę z fizyką. Poszukiwacz fizyki w życiu codziennym i odkrywającym jej możliwości. Lubiący aktywny wypoczynek — siłownia, nordic walking oraz squash. W życiu zawodowym na co dzień pracuje w laboratorium przy kontrolowaniu aparatów RTG.

 

Dr hab. Zbigniew Nawrat jest fizykiem teoretykiem z wykształcenia (ukończył Uniwersytet Śląski w 1984r.), który całe swoje życie zawodowe związał z medycyną (doktorat na śląskiej Akademii Medycznej w 1997 r.). Jest autorem pionierskich prac badawczych w dziedzinie sztucznych narządów, głównie protez serca: zastawek i pomp krwi. Komory wspomagania serca POLVAD zostały wdrożone klinicznie w 1993 r. Jest ojcem robota kardiochirurgicznego Robin Heart – pierwszego polskiego i europejskiego robota do operacji na sercu (www.robinheart.pl). Wprowadził i rozwija z zespołem medyczne zastosowania technologii wirtualnej przestrzeni oraz metody symulacji operacji chirurgicznych. Pionier robotyki medycznej (pierwsze eksperymentalne badania Robin Heart na zwierzętach) i telemedycyny (pierwsze badania teleoperacji, portal edukacyjny www.e-nawrat.pl). Pracuje w Śląskim Uniwersytecie Medycznym (Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii), gdzie prowadzi jedyne w Polsce zajęcia ze studentami z przedmiotu „sztuczne narządy” oraz w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii gdzie kieruje stworzoną przez siebie Pracownią Biocybernetyki i jest równocześnie dyrektorem Instytutu Protez Serca oraz dyrektorem naukowym Centrum Doskonałości ProCordis. Jest członkiem Sekcji Biomechaniki oraz Sekcji Biomateriałów PAN. Jest twórcą i organizatorem wielu konferencji i warsztatów takich jak np. BioMedTech Silesia (zupełnie nowa koncepcja tematycznej konferencji dla profesjonalistów i hobbystów, dla młodzieży i naukowców), Roboty Medyczne (pierwsza i jedyna konferencja specjalistyczna w tej dziedzinie), Warsztaty Chirurgiczne (od narzędzi klasycznych do zrobotyzowanych).

Organizuje również spotkania o bardziej otwartym charakterze jak e-enjoy ICT Quality Forum oraz KONFRONTACJE (w stylu kawiarni naukowej o bioinżynierii, medycynie i życiu - zderzenie wizji pacjenta, naukowca i lekarza w różnych dziedzinach, www.konfrontacje.info). Inicjator i lider przedsięwzięcia budowy centrum naukowo-badawczo-wdrożeniowego i edukacyjnego o nazwie Centrum BioMedTech Silesia (2007 r.). Zbigniew Nawrat jest autorem i współautorem kilku książek oraz ponad 200 artykułów, doniesień naukowych i wystąpień na konferencjach zagranicznych. Jest również uznanym popularyzatorem nauki. Jest założycielem i obecnie prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej (www.medicalrobots.eu). Obecnie: adiunkt w Katedrze Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także dyrektor Instytutu Protez Serca FRK, Kierownik Pracowni Biocybernetyki IPS FRK.
Hobby: gra w piłkę nożną i gra z każdym rockowym zespołem muzycznym, który mu na to pozwoli. Mieszka i pracuje w Zabrzu, gdzie urodził się w 1960 r. Żona Halina (geograf), syn Szymon i córka Alicja skończyli studia: dziennikarstwo i medycynę.

 

mgr Barbara Niemiec-Falkus jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień pracuje jako pedagog w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM w Siemianowicach Śląskich, gdzie swoje zainteresowania przekłada na lekcje, ucząc języka polskiego, dziennikarstwa, wiedzy o kulturze. Swoje zainteresowania Swoje zainteresowania (nowoczesne metody nauczania, ITC w dydaktyce, dziennikarstwo i PR) pogłębia, uczestnicząc nieustannie w różnorodnych formach doskonalenia. Ukończyła m.in. Szkołę Trenerów, Studium PR, Dziennikarstwo.

Aktywnie pracuje na rzecz innych, pracując w Stowarzyszeniu Społeczno-Edukacyjnym PRO MERITUM oraz jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego.

Prywatnie mama dwóch dziewczynek Mai i Kai, uwielbia podróże, lubi koty, zimą jeździ na nartach, latem na rolkach.

 

 

Dr Marzena Rams-Baron pracuje jako adiunkt w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Śląskiego. Jest absolwentką fizyki medycznej. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe z biologii molekularnej. Prowadzi badania o interdyscyplinarnym charakterze łączące wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki i biologii. Jej praca doktorska związana była z tematem poszukiwania nowych substancji światłoczułych o potencjalnym zastosowaniu w fotodynamicznej diagnostyce i terapii przeciwnowotworowej.

Aktualnie prowadzi zajęcia ze studentami biofizyki, a jej aktywność badawcza związana jest z charakterystyką substancji aktywnych biologicznie, potencjalnych leków. W swojej pracy wykorzystuje metody spektroskopii optycznej. Badania fizyczne uzupełnia eksperymentami biologicznymi in vitro oraz zastosowaniem różnych technik mikroskopowych.

 

Mgr inż. Anna Szeremeta jest doktorantką w Zakładzie Fizyki Ferroelektryków Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia fizyki medycznej o specjalności promieniowanie niejonizujące. Jej praca magisterska dotyczyła badania właściwości piezoelektrycznych i dielektrycznych materiału o możliwościach aplikacyjnych w głowicach USG. Obecnie kontynuuje rozpoczęte badania w szerszej grupie związków.

Odbyła trzymiesięczny staż krajowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w firmie będącej producentem modułów fotowoltaicznych na stanowisku specjalista ds. badań. Dodatkowo angażuje się w organizację wydarzeń związanych z promowaniem nauk ścisłych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

 

Mgr. inż. Teresa Kasprzyk Absolwentka kierunku fizyka medyczna, od 2014 roku jest doktorantką na zakładzie Fizyki Medycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W czasie studiów mocno związała się z badaniami termowizyjnymi i ich zastosowaniem w sporcie.

Jako, że kilka lat trenowała Siatkówkę a w późniejszym czasie Kolarstwo Górskie, swoje zainteresowania skupia wokół medycyny sportowej oraz metodyki treningu w sportach wytrzymałościowych. Mocno interesuje się również sztuką oraz fotografią, którą czynnie uprawia doskonaląc swoje umiejętności od roku 2005.

Aktywnie działa również współorganizując imprezy sportowe w Stowarzyszeniu Sport Pełen Pasji.