Kurs gimnazjalny

Do 29 stycznia trwa rekrutacja na kurs gimnazjalny prowadzony przez najlepszych dydaktyków Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży. Oferujemy dwa bloki tematyczne (1. matematyka i przedmioty przyrodnicze, 2. język polski, historia i wiedza o społeczeństwie), 44 godzin warsztatów i możliwość przystąpienia do egzaminu próbnego. W 2017 roku odbędzie się już trzecia edycja kursu.
Szczegóły znajdziecie tutaj: http://usm.us.edu.pl/kurs-gimnazjalny/.

19.12.2016 - 14:04

Wykład inauguracyjny

Serdecznie zapraszamy na wykład pt. "Człowiek w cyklu życia" inaugurujący IX semestr działalności Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży. Wykład odbędzie się w sobotę 22 października w godz. 10:00-11:30 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1). Wykład będzie miał charakter otwarty, co oznacza, że będą mogły wziąć w nim również udział osoby niezwiązane z UŚM.

19.10.2016 - 09:09

Zapisy na studia

Uniwersytet Śląski Młodzieży zaprasza na zajęcia!

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że rekrutacja na semestr zimowy trwa do 21 października. Wykład inauguracyjny odbędzie się 22 października w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań w Chorzowie.

Warsztaty w ramach Wydziałów odbędą się w następujących terminach:

Wydział Mediów i Kultury:

29.10., 10.11., 26.11., 10.12., 14.01.

Wydział Teorii i Doświadczeń:

gr. I: 05.11., 19.11., 03.12., 17.12., 04.02.

gr. II: 29.10., 10.11., 26.11., 10.12., 14.01.

Grupa interdyscyplinarna (grupa zostanie uruchomiona, jeśli zapisze się co najmniej 5 osób):

05.11., 19.11., 03.12., 17.12., 04.02.

13.10.2016 - 12:23

Kurs gimnazjalny - IV edycja

Uniwersytet Śląski Młodzieży uruchamia IV edycję kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a także z przedmiotów humanistycznych i języka polskiego.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

23.08.2016 - 09:36

Tematy zajęć WTiD

Można już sprawdzić harmonogram  zajęć zaplanowanych na semestr zimowy 2016/2017 dla Wydziału Teorii i Doświadczeń.

23.08.2016 - 09:34

Tematy zajęć WMiK

Można już sprawdzić harmonogram  zajęć zaplanowanych na semestr zimowy 2016/2017 dla Wydziału Mediów i Kultury.

31.08.2016 - 08:36

Rekrutacja na semestr zimowy 2016/2017

W tym semestrze otwieramy dwie grupy Wydziału Teorii i Doświadczeń i jedną grupę Wydziału Mediów i Kultury.

Tematykę zajęć podamy w najbliższych dniach.

17.08.2016 - 11:55