Kurs ósmoklasisty online

Nabór na zajęcia trwa do 28 lutego 2022 roku

Zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty. Planujemy zorganizować warsztaty w formie kontaktu bezpośredniego przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Niemniej jednak gdyby sytuacja epidemiczna uległa pogorszeniu, warsztaty odbędą się w formie zdalnej (za pomocą aplikacji MS Teams – wideokonferencje). Zajęcia z matematyki poprowadzi dr Lidia Szymczak-Mazur, a z języka polskiego mgr Barbara Niemiec-Falkus i mgr Magdalena Mikołajczyk-Jodko. Wykładowczynie te od 2014 roku współpracują z Uniwersytetem Śląskim Młodzieży początkowo organizując warsztaty w ramach kursu gimnazjalnego, obecnie kursu ósmoklasisty. W związku z zamknięciem placówek szkolnych od marca 2020 roku prowadziły kurs ósmoklasisty w formie zdalnej, pogłębiając tym samym doświadczenie w e-learningu. Prowadzone przez nie zajęcia cieszą się bardzo dobrymi opiniami kursantów.

Do momentu ustąpienia trudnej sytuacji epidemicznej zajęcia będą się odbywały w MS Teams.

Oferujemy:

  • zajęcia z języka polskiego i matematyki,
  • 10 spotkań,
  • egzamin próbny,
  • grupy liczące 9–15 osób.

Rekrutacja:

  • nabór na zajęcia trwa do 28 lutego 2022 roku,
  • zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  • koszt kursu wynosi 800 zł za jeden blok zajęć,
  • przy wyborze dwóch bloków za drugi koszt wynosi 750 zł.

Zajęcia z języka polskiego będą się odbywały w soboty: 5.03., 12.03., 19.03., 26.03., 2.04., 9.04., 23.04., 30.04., 7.05., 14.05. w godz. 8:30–12:00 (4 x 45 minut, pomiędzy zajęciami przerwy 10.minutowe).

Zajęcia z matematyki będą się odbywały w soboty: 5.03., 12.03., 19.03., 26.03., 2.04., 9.04., 23.04., 30.04., 7.05., 14.05. w godz. 12:30–16:00 (4 x 45 minut, pomiędzy zajęciami przerwy 10.minutowe).

21 maja dla chętnych kursantów odbędzie się próbny egzamin.